Čtverec Teorie pěti prvků

 

Prastará čínská teorie v sobě zahrnuje pozorování předků a jejich schopnost objevovat souvislosti. Jedná se skutečně o cyklus, ve kterém jeden typ energie vytváří druhý:

Cyklus začíná na kruhu dole a pokračuje ve směru hodinových ručiček nahoru. Z ničeho vznikne něco. Je to, jako když z holé půdy začíná vyrůstat tráva. Energie roste, sílí, je to energie dřeva. Jedná o růst o expanzi.

A pak přichází vrchol. To je doba květů, doba přeměny. Energie ohně. A stejně jako oheň, i tato energie prudce vytryskne nahoru a potom, spotřebována, klesne dolů směrem k zemi. Květy vypučí, zazáří a zvadnou.

Nastává čas odevzdání, čas země. Směr energie se obrací, začíná klesat. Je čas sbírání, shromažďování, čas plodů. Co je sebráno, to je potřeba uložit.

Přichází kov, úroda se ukládá pod střechu. Energie kovu je ta nejhutnější, nejvíce koncentrovaná. Ale zároveň je zde místo pro radost: co bylo potřeba udělat, je hotovo, nacházíme prostor pro přátele. Čas užívání.

Máme za sebou dlouho cestu – od rána do večera, od jara do podzimu. Nastává čas odpočinku, čas vody. Vody, která jemně plyne a schraňuje v sobě zárodky nového růstu. Brzy budeme vstávat, bude jaro.

Není to kruh, je to spirála. Jeden typ energie vytváří druhý…

cyklus pěti prvků

 

voda ... znamená stálost, trvající hodnoty, stabilitu, maximální koncentraci, ale taky odpočinek, je to energie, čekající na nový začátek

sever, zima, půlnoc, temně modrá a černá

voda živí dřevo – regenerační schopnost vody je zachována, transformuje se a rodí tvořivou, rozpínající se sílu energie dřeva
 

dřevo ... znamená růst, začátek věcí, moc, která se rodí, je to energie síly, nabídky budoucího

východ, jaro, ráno, zelená

dřevo živí oheň – fáze nového zrození je dovršena plným růstem
 

oheň ... to je energie ve svém vrcholu, růst je dovršen, vše je připraveno odevzdat své plody, je to také vášeň a zaujetí

jih, léto, poledne, červená
dítětem ohně je země – poté co energie ohně dosáhne svého vrcholu, navrací se zpět zemi
 

země ... bod zastavení, přechod mezi sklizenou úrodou a jejím uložením a užíváním

střed, babí léto, odpoledne, žlutá

ze země se rodí kov – co bylo sklizeno se ukládá, energie se zklidňuje a zahušťuje
 

kov ... nejhustší ze všech forem energií, je čas užívat plody a je čas na radost a přátele
západ, podzim, večer, bílá

kov je rodičem vody – symbolicky voda vznikne rozpuštěním kovu - nastává čas odpočinku a koncentrace

 

Home ] Nabídka ] Vize ] Realizace ] Partneři ] STUDIO aha ] Seminář ]

Logo STUDIO aha!

Copyright © 2000-2008 STUDIO aha!, E-mail: aha@aip.cz
Aktualizováno: 01. června 2008