Obrázek Seminář

 

Firemní identita a grafický image
1. den: Začneme trochu zeširoka a na konkrétních případech z Vaší praxe se pokusíme formulovat např: Co všechno vytváří dojem o firmě nebo Jak vidí veřejnost vaší firmu
Dále si povíme o jednotlivých fázích vytváření firemní identity a jejím udržení, zde se již zmíníme o logu, firemních barvách, tiskovinách, inzerci ...
Budeme podrobně zabývat logem jako základním stavebním kamenem firemní grafické identity a řekneme si co je to grafický manuál
Na praktických ukázkách si ukážeme jak např. velikost, barvy, kontrasty a pohyb dokáží upoutat pozornost
Písmo je rozsáhlá kapitola sama o sobě, ukážeme si jednotlivé typy písma a jejich použití, naučíte se popsat písmo tak, abyste si rozuměli s grafikem nebo tiskařem při zadávání prací , budeme se zabývat vlivem velikosti a typu písma na přehlednost, čitelnost a nápadnost

2. den: Ukážeme si zásady formátování textu , dozvíte se co jsouu to verzálky, kapitálky , co je to rodina písma a řezy
Rozložení stránky, zarovnání textu do bloku, obtékání obrázků jsou věci se kterými se dá hodně zkazit i vylepšit, kromě obecného návodu si povíme jak se to dělá třeba ve Wordu
Nyní bychom byli schopni již odevzdat práci tiskárně, ale musíme vědět co je to vektorový a rastrový popis a pro jaké rozlišení mají být podklady
Budete mít možnost si "osahat" papíry různé kvality a gramáže
Musíme se zmínit o barevných modelech a o vnímání barev a jejich kombinací
Na závěr si povíme co jsou to www stránky, jak se liší od tištěných materiálů, povíme si o nástrojích pro vytváření www stránek a vůbec se budeme zabývat úskalími, které přináší elektronická publikace a internet

zpět na formulář ...
Logo STUDIO aha!
Jaroslava Karenová - STUDIO AHA!
E-mail: aha@aip.cz
Logo Jan Verner - DIGITAL ART STUDIO
Jan Verner - DIGITAL ART STUDIO
E-mail: digitalart@volny.cz